17.62λ yagi in K6STI's AO-Professional version (AOP)...

SCQM60UC FLOWA yagi clearly demonstrates the accuracy and wide band characteristics of the FLOWA, even at 1302MHz reactance is minimal!

THIS YAGI WILL COVER THE ATV 1240 - 1260MHZ FREQUENCIES WITH A VSWR <1.5:1 ACROSS THE RANGE!

Note: that to avoid segments shorter than wire diameter issues the maximum number of segments per λ/2 at this frequency could not exceed 22 given the current element diameters.

2015 - Barry Firth G4KCT has built several of these yagis and established the following driver cell spacings/dimensions modification... Reflector length 120mm, Driven element 116mm and spacings Ref to Driven 40mm, and Driven to D1 17mm. G4KCT driven element build seen below...

Azimuth Beamwidth 15° Elevation Beamwidth 15°

COAXIAL DIPOLE DRIVEN ELEMENT SIDE VIEW

SCQM60UC

Convergence test 10/18/22 segments per λ/2

10 segments

18 segments

22 segments

Swept Analysis

Swept Analysis
Swept Analysis
Swept Analysis
Swept Analysis

Dimensions .ANT file (Symbolic Dimensions)

SCQM60UC FLOWA AOP 13-05-2013
Free Space Symmetric
1296.000 MHz
60 6063-T832 wires, millimeters
padia = 4.7625
dedia = 4.7625
rp = 0
dep = 41.9000
d1p = 56.0000
d2p = 92.0000
d3p = 121.0000
d4p = 169.0000
d5p = 212.0000
d6p = 280.0000
d7p = 365.0000
d8p = 453.0000
d9p = 541.0000
d10p = 628.0000
d11p = 715.0000
d12p = 799.0000
d13p = 875.0000
d14p = 944.0000
d15p = 1017.0000
d16p = 1089.0000
d17p = 1159.0000
d18p = 1231.0000
d19p = 1303.0000
d20p = 1373.0000
d21p = 1446.0000
d22p = 1517.0000
d23p = 1588.0000
d24p = 1661.0000
d25p = 1731.0000
d26p = 1802.0000
d27p = 1875.0000
d28p = 1945.0000
d29p = 2017.0000
d30p = 2089.0000
d31p = 2159.0000
d32p = 2232.0000
d33p = 2303.0000
d34p = 2374.0000
d35p = 2447.0000
d36p = 2517.0000
d37p = 2590.0000
d38p = 2661.0000
d39p = 2732.0000
d40p = 2802.0000
d41p = 2873.0000
d42p = 2944.0000
d43p = 3014.0000
d44p = 3085.0000
d45p = 3155.0000
d46p = 3226.0000
d47p = 3297.0000
d48p = 3367.0000
d49p = 3439.0000
d50p = 3509.0000
d51p = 3580.0000
d52p = 3651.0000
d53p = 3721.0000
d54p = 3792.0000
d55p = 3863.0000
d56p = 3933.0000
d57p = 4005.0000
d58p = 4075.0000
r = 54.5000
de = 55.0000
d1 = 50.0000
d2 = 47.5000
d3 = 45.0000
d4 = 45.0000
d5 = 44.0000
d6 = 45.0000
d7 = 45.0000
d8 = 44.0000
d9 = 44.0000
d10 = 43.5000
d11 = 42.5000
d12 = 41.5000
d13 = 40.0000
d14 = 40.5000
d15 = 41.0000
d16 = 41.5000
d17 = 41.0000
d18 = 40.0000
d19 = 39.5000
d20 = 40.5000
d21 = 40.5000
d22 = 39.5000
d23 = 39.5000
d24 = 40.0000
d25 = 40.0000
d26 = 39.5000
d27 = 39.5000
d28 = 40.0000
d29 = 39.5000
d30 = 40.0000
d31 = 40.5000
d32 = 40.0000
d33 = 39.5000
d34 = 40.5000
d35 = 40.5000
d36 = 38.5000
d37 = 39.5000
d38 = 40.5000
d39 = 40.0000
d40 = 39.5000
d41 = 39.5000
d42 = 38.0000
d43 = 39.0000
d44 = 39.5000
d45 = 38.5000
d46 = 39.0000
d47 = 38.0000
d48 = 37.5000
d49 = 37.5000
d50 = 36.0000
d51 = 37.0000
d52 = 37.0000
d53 = 36.0000
d54 = 38.5000
d55 = 37.0000
d56 = 38.5000
d57 = 40.5000
d58 = 39.0000
1 rp -r 0 rp r 0 padia
1 dep -de 0 dep de 0 dedia
1 d1p -d1 0 d1p d1 0 padia
1 d2p -d2 0 d2p d2 0 padia
1 d3p -d3 0 d3p d3 0 padia
1 d4p -d4 0 d4p d4 0 padia
1 d5p -d5 0 d5p d5 0 padia
1 d6p -d6 0 d6p d6 0 padia
1 d7p -d7 0 d7p d7 0 padia
1 d8p -d8 0 d8p d8 0 padia
1 d9p -d9 0 d9p d9 0 padia
1 d10p -d10 0 d10p d10 0 padia
1 d11p -d11 0 d11p d11 0 padia
1 d12p -d12 0 d12p d12 0 padia
1 d13p -d13 0 d13p d13 0 padia
1 d14p -d14 0 d14p d14 0 padia
1 d15p -d15 0 d15p d15 0 padia
1 d16p -d16 0 d16p d16 0 padia
1 d17p -d17 0 d17p d17 0 padia
1 d18p -d18 0 d18p d18 0 padia
1 d19p -d19 0 d19p d19 0 padia
1 d20p -d20 0 d20p d20 0 padia
1 d21p -d21 0 d21p d21 0 padia
1 d22p -d22 0 d22p d22 0 padia
1 d23p -d23 0 d23p d23 0 padia
1 d24p -d24 0 d24p d24 0 padia
1 d25p -d25 0 d25p d25 0 padia
1 d26p -d26 0 d26p d26 0 padia
1 d27p -d27 0 d27p d27 0 padia
1 d28p -d28 0 d28p d28 0 padia
1 d29p -d29 0 d29p d29 0 padia
1 d30p -d30 0 d30p d30 0 padia
1 d31p -d31 0 d31p d31 0 padia
1 d32p -d32 0 d32p d32 0 padia
1 d33p -d33 0 d33p d33 0 padia
1 d34p -d34 0 d34p d34 0 padia
1 d35p -d35 0 d35p d35 0 padia
1 d36p -d36 0 d36p d36 0 padia
1 d37p -d37 0 d37p d37 0 padia
1 d38p -d38 0 d38p d38 0 padia
1 d39p -d39 0 d39p d39 0 padia
1 d40p -d40 0 d40p d40 0 padia
1 d41p -d41 0 d41p d41 0 padia
1 d42p -d42 0 d42p d42 0 padia
1 d43p -d43 0 d43p d43 0 padia
1 d44p -d44 0 d44p d44 0 padia
1 d45p -d45 0 d45p d45 0 padia
1 d46p -d46 0 d46p d46 0 padia
1 d47p -d47 0 d47p d46 0 padia
1 d48p -d48 0 d48p d48 0 padia
1 d49p -d49 0 d49p d49 0 padia
1 d50p -d50 0 d50p d50 0 padia
1 d51p -d51 0 d51p d51 0 padia
1 d52p -d52 0 d52p d52 0 padia
1 d53p -d53 0 d53p d53 0 padia
1 d54p -d54 0 d54p d54 0 padia
1 d55p -d55 0 d55p d55 0 padia
1 d56p -d56 0 d56p d56 0 padia
1 d57p -d57 0 d57p d57 0 padia
1 d58p -d58 0 d58p d58 0 padia
1 source
Wire 2, center

When calculating the element lengths remember that AOP shows the element half length so multiply the figure shown in the symbolic dimensions (element lengths) above by two (X2). All parasitic elements including the Reflector are 3/16 Inch (4.7625mm) OD rod whilst the DE is 3/16 Inch (4.7625mm) OD brass tube.

Azimuth/Elevation plots

Azimuth

Azimuth linear plot

Elevation

Elevation linear plot